ประชาสัมพันธ์ชายแดนใต้
เลขาธิการ ศอ.บต. หนุน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ร่วมแก้ปัญหาความไม่สงบใต้

วันที่ 25 เม.ย. 2555 )
 
พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อม ผู้นำศาสนา โต๊ะครูจากสถาบันศึกษาปอเนาะ ประธานศูนย์ตาดีกา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จำนวน 200 คน ได้ร่วมระดมความคิดเห็น ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนรับทราบแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคำแนะนำในการร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ในพื้นที่
พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีองค์ประกอบของความหลากหลาย ทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม ความไม่เข้าใจกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ภาษา ยาเสพติด ซึ่งการนำมิติทางด้านศาสนามาร่วมแก้ปัญหา จะเป็นจุดศูนย์รวมของคนในพื้นที่ได้ เพราะผู้นำทางศาสนาถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่มีบทบาทสำคัญต่อการซึมซับ วิถีการปฏิบัติตนของคนในสังคม ทำให้สามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจตรงกัน
นอกจากนี้ การปฏิรูปพัฒนาระบบเรือนจำ ให้ได้มีความรู้ด้านศาสนา การศึกษา อาชีพ การสร้างวิทยาลัยอิหม่าม ตลอดจนการสนับสนุนโรงเรียนตาดีกาให้มีจำนวนมากขึ้น การเปิดเวทีประชาคมในการให้ผู้นำทางศาสนามาร่วมพบปะพูดคุยกัน ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ได้โดยเร็ว รวมทั้ง จะช่วยสร้างอนาคตให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้และยกระดับมาตรฐานสู่ประเทศชาติต่อไป
ที่มา : http://www.prsbpac.com/
จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
คม ชัด ลึก
มติชน
ข่าวสด
ผู้จัดการ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติ
สยามกีฬา

ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363