news_asean
บทความ : อาเซียน ความหวังในประชาคมมิติวัฒนธรรม

วันที่ 24 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 12453 คน)
โสภณ แดงโสภณ

     ประชาคมสังคม วัฒนธรรมอาเซียน ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากคำประกาศขององค์การอาเซียน แต่จะต้องเกิดขึ้นมาจากการตระหนักถึงสำนึกร่วมของความเป็นภูมิภาคอาเซียนและจากปฏิบัติการสร้างสรรค์ความเป็นประชาคมขึ้นมา ซึ่งในแง่นี้ ประเทศไทยหรือประเทศสมาชิกใดในอาเซียน จะต้องตระหนักถึงตัวตน อัตลักษณ์และประสบการณ์ที่ ชาวอาเซียนมีและจะสร้างให้มียิ่งๆขึ้นร่วมกัน
     ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน : ในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้งและความหวัง ซึ่งดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนว่า ขณะนี้มีองค์กร Asean University Network (AUN ) เป็นองค์ที่จะส่งเสริมให้มีการยอมรับในมาตรฐานของกันและกัน ยกระดับมาตรฐานของกันและกัน เพื่อให้เข้ากันได้ เช่น แพทย์ของประเทศไทยกับแพทย์ของมาเลย์เซีย สถาปัตย์เมืองไทยกับสถาปัตย์ที่อินโดนิเซีย โดยมีการแลกเปลี่ยนและตรวจสอบ ดูแลหลักสูตรซึ่งกันและกัน แต่ก็ทำงานได้ช้ามาก
     ทั้งนี้ อยากจะให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์และนักธุรกิจของไทย สนใจที่จะไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเครือข่ายของอาเซียนให้มากกว่านี้ ซึ่งหากศึกษาเรียนรู้ค้นคว้า จากตำราที่มีอยู่ในประเทศเท่านั้น ก็จะทำให้ทักษะการเรียนรู้ ความแตกต่างและหลากหลายจะไม่ลึกซึ้ง ไม่เพียงพอ เพราะชีวิตในยุคอาเซียน ชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ คือ ชีวิตที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และชีวิตใด อาชีพใดที่ยังอยู่กับที่ ชีวิตนั้นจะไม่สามารถได้ลิ้มรสความแตกต่างความหลากหลาย สวยงาม น่าพิสมัยของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเวทีอาเซียน

     ซึ่งคนในประเทศขณะนี้ ยังลังเลที่ไม่กล้าจะนักลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านต่างต้องการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย อย่างเช่น นักศึกษา ครู อาจารย์ นักธุรกิจ ไม่กล้าที่จะออกไปเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ๆและไม่กล้าไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งลักษณะดังกล่าว ต้องปรับเปลี่ยนให้เร็วที่สุด มิฉะนั้น ประเทศเราจะไม่ได้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เปิดกว้างขึ้น ซึ่ง Asean University Network (AUN ) เป็นกลไกแลกเปลี่ยนที่จะสร้างโอกาสให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงอยากขอให้ ครู อาจารย์ และประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศได้ให้ความสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ที่มา       :: thainews.prd.go.th
สทน.สปข.4 :: http://region4.prd.go.th 
จำนวนคนอ่าน 12454 คน จำนวนคนโหวต 0 คน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
คม ชัด ลึก
มติชน
ข่าวสด
ผู้จัดการ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติ
สยามกีฬา

ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841276 , 100.265156